rli-logo

Kontakt

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefon: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

PRAVNA OBAVJEST

Prilikom otvaranja i/ili korištenja informacija, usluga, linkova, funkcija, aplikacija ili programa (u tekstu dalje kao: „sadržaj“) ponuđenih na ovoj web stranici (u tekstu dalje kao: „web stranica“), korisnik pristaje na obvezu dolje navedenih odredbi i uvjeta:

Autorsko pravo

Sadržaj ponuđen na ovoj web stranici i povezanim stranicama su zaštićene autorskim pravom. Presnimavanje ili pohrana aplikacija ili programa sadržanih na web stranici i (completna ili djelomična) reprodukcija, prijenos, modifikacija ili umreživanje sadržaja na web starnici dozvoljeno je isključivo uz izričitu i pismenu suglasnost Raiffeisen Leasing International („RLI“).

Korisnici, doduše, imaju pravo na printanje, presnimavanje ili pohranu pojedinih strana ili segmenata web stranice pod odredbama Austrijskog autorskog prava i samo ako autorska priopćenja ili druge odredbe zakonom zaštićene nisu premještane ili mijenjane.

Bez zahtjeva ili investicijskih preporuka:

Sadržaj web stranice će služiti isključivo u svrhu pružanaj informacija i neće se smatrati zahtjevom ili ponudom za kupnju ili prodaju bilo kakve vrste investicijskog instrumenta pod Austrijskim zakonima tržišta kapitala ili pod zakonima tržišta kapitala drugih nadležnosti. Sve konkretne investicijske odluke bi trebale prethoditi prijedlogu investicijskog savjetnika.

Sadržaj informacija, pravovremenost ili informiranje:

RLI je napravio veliki napor ne bi li osigurao pouzdanost u istraživanju informacija objavljenih na ovoj web stranici kao i u selektiranju korištenih informacija. Unatoč tome, RLI ne preuzima odgovornost bilo koje vrste za ispravnost, potpunost, pravovremenost ili neprekidnu dostupnost infromacija dostupnih na web stranici kao ni izvore iz kojih su iste korištene.

Analize ili prognoze (npr. s obzirom na tržište, cijene i kompanije itd.) oglašene na web stranici su bazirane na dostupnim informacijama i tržišnim procjenama u vrijeme utvrđeno u odgovarajućim publikacijama. Analize društva mogu djelomično ovisiti na informacijama uzetim direktno iz odgovarajućih izvora društva. Mi ne preuzimamo i ovime izričito isključujemo bilo kakvu odgovornost za ispravnost, potpunost ili trenutno pojavljivanje događaja opisanih u prognozama.

Određeni financijski podaci (npr. na burzi cijena) u nekim slučajevima mogu biti objavljeni nakon određenog vremenskog intervala nakon što su definirani podaci od strane davatelja podataka (obično otprilike 15 minuta). Nadalje, uzmite u obzir da su mnoga dana vremena iskazana srednjem vremenu po Greenwichu (GMT).

Ograničen pristup zbog lokalnih propisa

Usljed zakona primjenjivanih pod određenim pravosuđima ili regulacijama nametnutih od strane tržišta kapitala ili vrijednosnih papira vlasti, neke od informacija objavljenih na web stranici (npr. analize burzi) nisu namjenjene privatnim osobama. Kako bi se osiguralo provođenje takvih lokalnih restrikcija, Raiffeisen International zadržava pravo da poduzme sve (tehničke) mjere koje se čine prikladne za restrikciju takvih informacija ili dijelova informacija koje podliježu navedenim ograničenjima. Prosljeđivanje informacija sadržanih na web stranici, koje su predmetom lokalnih ograničenja pristupa koje vrijede u pojedinim zemljama, osobama navedenim u važećim ograničenjima može predstavljati kršenje zakona o vrijednosnim papirima ili drugim zakonima spomenute države.

Linkovi na web stranice ili URL od treće strane pružatelja usluga:

Uz izuzeće u slučajevima reguliranima pod § Austrijskog E-trgovačkog akta, RLI ne preuzima odgovornost za sadržaj web stranice ili URLs ostalih davatelja usluga preko kojih su osigurani linkovi. Također RLI ne preuzima odgovornost za neprekidnu dostupnost ili potpunu funkcionalnost linkova koji povezuju web stranice ili URL-e trećih strana.

Izuzeće od odgovornosti:

RLI ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetu bilo koje vrste (uključujući posljedične ili indirektne štete ili izgubljenje zarade)povezane uz pristup web stranici, otvaranje, korištenje ili upite vezane uz sadržaj webstranice ili povezano sa linkovima postavljenima na web stranici za web stranicu ili URLs trećih strana. Ovo također vrijedi u slučajevima u kojima postoji mogućnost nastajanja takovih šteta ukazanih RLIu.

Nadalje, RLI neće niti odgovoran za tehničke prekide kao što su kvar na serveru, operativne smetnje ili pad telekomunikacijskih veza i ostalih sličnih događaja, a koje mogu utjecati na (trenutnu) nedostupnost web stranice u smislu cijele stranice ili samo pojedinih dijelova.

Pohrana registriranih podataka:

RLI čuva pravo da pristup određenim dijelovima web stranice omogućava samo registriranim korisnicima. Prilikom slanja potpune on line forme registracije, korisnik potvrđuje potpunost i točnost danih podataka te također potvrđuje istinitost odgovora na postavljena pitanja. Nadalje, slanjem potpune online forme, korisnik ovime izjavljuje njegovu ili njezinu suglasnost za elektroničku obradu njegovih ili njezinih registracijskih podataka od Raiffeisen Internationala za oboje – u interne bankarske operativne svrhe i za prijenos na druge kreditne institucije unutar Raiffeisen grupacije, koje zauzvrat mogu također obraditi, proslijediti i /ili koristiti takove podatke.

Promjene na web stranicama:

RLI zadržava pravo da promjeni ili u potpunosti makne web stranicu u bilo kojem trenutku (ako je potrebno, bez prethodnog upozorenja), osobito u pogledu mijenjanja postojećih sadržaja (potpuno ili djelomično) i dodavanje novih sadržaja.

Molimo obratite pažnju na generalne informacije prema §5 E-trgovačkog akta.

Prodaja rabljene robe:

Osim ako nije izričito određeno suprotno, u uglasu objevljenom na web stranici za prodaju robe, RLI niti je niti će se smatrati ponuđačem robe ponuđene na prodaju. Ukoliko korisnik želi ponuditi svoju cijenu za određenu ponudu oglašenu na web stranici isto može učiniti pritiskom na gumb „BID“, pod uvjetom da će takva ponuda bez ikakve obveze (za ponuđača kao i za RLI) biti elektroničkim putem prenesena osobi koja je određena kao ponuđač. Odluka o tome da li će se cijena koju je korisnik ponudio prihvatiti i da li će se pristupiti kupoprodaji istoga, leži u slobodi odluke ponuđača. Prema tome, RLI ne garantira niti ne prihvaća ikakvu odgovornost da će dotičan ponuđač prihvatiti cijenu korisnika te pristupiti konačnoj kupoprodaji.

RLI neće biti odgovoran za tehničko i fizičko stanje oduzetih objekata ponuđenih na daljnju prodaju. Također, Raiffeisen Leasing neće ponuditi nikakvu garanciju za spomenuta dobra. Prodana dobra će se kupcu isporučiti na datum isporuke po zapisniku o preuzimanju. Kako bi se izbjegla dvojba oko tehničkog i fizičkog stanja ponuđenih objekata, Raiffeisen Leasing svakako preporuča da potencijalni kupci prvo pregledaju objekte prije nego se odluče na prihvat prodajne ponude.