rli-logo

Kapcsolat

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefon: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

JOGI NYILATKOZAT

Jelen weboldal (továbbiakban „Weboldal”), a rajta elhelyezett információk, szolgáltatások, linkek, funkciók, alkalmazások vagy programok (továbbiakban „tartalom”) megnyitásával és/vagy használatával a felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja az alább részletezett felhasználási feltételeket:

Szerzői jogi törvény:

Jelen weboldal és aloldalai által szolgáltatott tartalmat a szerzői jogi törvény védi. A Weboldalon elérhető alkalmazások vagy programok letöltése vagy tárolása valamint a (teljes vagy részleges) reprodukálása, átvitele, módosítása, vagy a Weboldal tartalmának linkelése kizárólag a Raiffeisen Leasing International („RLI”) kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján megengedett.

A felhasználók jogosultak kinyomtatni, letölteni vagy tárolni a Weboldal egyedi oldalait vagy részeit az osztrák szerzői jogi törvény rendelkezései alapján, és abban az esetben, ha a szerzői jogi figyelmeztetéseket vagy egyéb, a törvény által védett megnevezéseket nem távolítják el és nem módosítják.

Ajánlattétel vagy befektetési javaslat kizárása:

A Weboldal tartalma kizárólag információs célokat szolgál, és nem lehet bármilyen, az osztrák vagy bármely más joghatóság tőkepiaci törvénye által meghatározott befektetési eszközre szóló eladási vagy vételi ajánlattételnek, kérésnek tekinteni. Minden konkrét befektetési döntés előtt befektetési tanácsadó véleményének kikérése ajánlott.

Információ tartalma, az információ aktualitása:

RLI megtett mindent annak érdekében, hogy a Weboldalon közzétett információ kutatása és az információ forrás kiválasztása megbízható legyen. Mindazonáltal, RLI nem vállal semmilyen felelősséget a Weblapon elérhetővé tett információ és annak forrásával kapcsolatban azok megfelelőségéért, teljességéért, aktualitásáért és folyamatos elérhetőségéért.

A Weboldalon közzétett elemzések vagy előrejelzések (pl. piacokkal, társaságokkal, árakkal kapcsolatban, stb.) az adott publikációban közölt időpontban rendelkezésre álló információk és piaci értékelések alapján készültek. A vállalati elemzések részben az adott vállalat saját forrásaiból származó információk alapján készülhetnek. Nem vállalunk és ezúton kifejezetten kizárunk minden felelősséget az előrejelzések helyességéért, teljességéért és a bennük meghatározott események tényleges bekövetkezéséért.

Bizonyos pénzügyi információk (pl. részvénypiaci árfolyamok) bizonyos esetekben csak az információ szolgáltatója által meghatározott idő (általában kb. 15 perc) eltelte után kerülnek közzétételre. Továbbá kérjük figyelembe venni, hogy az időpontokat sok esetben a Greenwich-i Középidő (GMT) szerint kerülnek közlésre.

Helyi szabályozások miatti korlátozott hozzáférés:

Néhány ország esetén az alkalmazandó jog vagy tőkepiaci illetve értékpapír-hatósági szabályozás alapján bizonyos, a Weblapon közzétett információknak (pl. részvény elemzések) nem címzettjei a magánszemélyek. Annak érdekében, hogy az ilyen helyi szabályozások betartásra kerüljenek, a Raiffeisen International fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan (technikai) intézkedéseket hozzon, amelyek alkalmasak a fent említett korlátozás alá eső információk vagy információ-részek elérésének megfelelő korlátozására. A Weboldalon megjelenő, a bizonyos országokban hatályos helyi hozzáférési korlátozások hatálya alá tartozó információ átadása azon személyek részére, akik a megfelelő szabályozásban meghatározásra kerültek, az említett országokban érvényes értékpapír-törvények vagy egyéb törvények megsértését jelentheti.

Weboldalakra mutató linkek vagy harmadik személy szolgáltatók URL-jei:

Az osztrák e-kereskedelmi törvény 17. §-ában megjelölt kivételektől eltekintve RLI nem vállal semmilyen felelősséget azon más szolgáltatók weboldalainak vagy URL-jeinek a tartalmáért, amelyek linkjeit a Weboldal tartalmazza. Ugyanígy RLI nem vállal semmilyen felelősséget a Weblapon elhelyezett harmadik személyhez tartozó linkek folyamatos elérhetőségéért vagy teljes körű működéséért.

Felelősség kizárása:

RLI nem nyújt garanciát és nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges károkért (beleértve a közvetlen vagy közvetett károkat vagy elmaradt hasznot) amely a Weboldalhoz való hozzáférés, annak megnyitása, tartalmának használata vagy lekérdezése illetve a Weblapon elhelyezett, harmadik személy oldalára vagy URL-jére mutató linkekkel kapcsolatban keletkezik. Ez azokra az esetekre is vonatkozik, ahol az ilyen jellegű károk felmerülésének lehetőségéről tudomása volt az RLI-nek.

Továbbá RLI nem vállal felelősséget a technikai zavarokért úgymint szerverösszeomlások, működési zavarok, a telekommunikációs hálózat hibái és egyéb hasonló események, amelyek a Weboldal egészének vagy részeinek (időleges) elérhetetlenségéhez vezetnek.

A nyilvántartási adatok tárolása:

RLI fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldal bizonyos részeit csak regisztrált felhasználók részére tegye elérhetővé. A kitöltött online regisztrációs űrlap elküldésével a felhasználó megerősíti a megadott adatok teljeskörűségét és helyességét, valamint hogy a feltett kérdésekre a valóságnak megfelelően válaszolt. Továbbá a kitöltött online regisztrációs űrlap elküldésével felhasználó egyúttal kijelenti, hogy hozzájárul a nyilvántartási adatainak a Raiffeisen International által mind belső banki szervezeti célokból történő elektornikus feldolgozásához mind pedig a Raiffeisen Bankcsoport más pénzügyi szervezeteinek történő átadásához, akik szintén feldolgozzák, továbbítják vagy használják ezeket az adatokat.

A Weboldal változtatása:

RLI fenntartja a jogot a Weboldal megváltoztatására vagy eltávolítására (amennyiben szükséges, akár előzetes figyelmeztetés nélkül is) különösen a jelenlegi tartalom megváltoztatására (részben vagy egészben) és új tartalom hozzáadására.

Kérjük, hogy ismerje mag az e-kereskedelmi törvény 5. §-a alapján közzétett általános információkat is.

Használt cikkek értékesítése:

Hacsak nincs egyértelműen másként megjelölve a Weboldalon közzétett egyes értékesítési hirdetésekben, RLI nem tekinthető az eladásra kínált árucikkek ajánlattevőjének. Amennyiben egy felhasználó ajánlatot kíván tenni egy bizonyos a Weboldalon megjelentetett ajánlatra, ezt a „BID” („Ajánlat”) gomb megnyomásával teheti meg, és az ajánlata minden kötelezettség nélkül (sem az ajánlatot tevő felhasználóra, sem RLI-re nézve) elektronikus úton továbbításra kerül azon személy részére, aki ajánlattevőként van feltüntetve. A felhasználó által tett ajánlat elfogadásáról szóló döntés meghozatalára és az adásvételi szerződés felhasználóval történő megkötésére az ajánlattevőnek van kizárólagos joga. Emiatt RLI nem nyújt semmiféle garanciát és nem vállal semmiféle felelősséget arra nézve, hogy a megfelelő ajánlattevő elfogadja-e felhasználó ajánlatát és vele adásvételi szerződést köt-e.

RLI nem felelős a visszavett és értékesítésre felkínált eszközök technikai illetve fizikai állapotáért. Ugyanígy, Raiffeisen Leasing nem nyújt semmiféle garanciát az említett árucikkek vonatkozásában. Az árucikkek az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja szerinti állapotban kerülnek átadásra a vevők részére. Az árucikkek technikai és fizikai állapotával kapcsolatos kétségek elkerülése érdekében a Raiffeisen Leasing határozottan javasolja a lehetséges vevőknek az árucikkek alapos megvizsgálását mielőtt elfogadják az eladásra vonatkozó ajánlatot.