rli-logo

Байланыс

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Телефон: +43-1-71 707-2071
Факс: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

РЕСМИ МӘЛІМДЕМЕ

Осы веб сайтта (бұдан әрі «Веб сайт») ұсынылатын ақпаратты, қызметтерді, сілтемелерді, функцияларды, бағдарламаларды немесе бағдарламаларды ашу және/немесе немесе пайдалану арқылы пайдаланушы осымен төменде берілген шарттар мен талаптарды қадағалауға келіседі:

Авторлық құқықтар:

Осы веб сайттар және қосалқы сайттарда ұсынылатын мазмұн авторлық құқықтармен қорғалады. Веб-сайттағы бағдарламаларды немесе бағдарламаларды қотаруға немесе сақтауға және Веб-сайт мазмұнын шығару, жіберу, өзгерту немесе оған сілтеме жасауға Raiffeisen Leasing International ("RLI") компаниясының айқын және жазбаша келісімімен рұқсат етіледі.

Пайдаланушылар, алайда, Австрия авторлық құқықтарды қорғау заңдарының ережелеріне сәйкес және заңмен қорғалатын авторлық құқықтар ескертпелері немесе басқа тармақтары жойылмай немесе өзгертілмеген жағдайда ғана осы веб сайттың жек беттері немесе сегменттерін басып шығару, жүктеу немесе сақтау құқығына ие.

Талап немесе инвестициялық ұсыныс жасалмайды:

Веб сайт мазмұны тек ақпараттық мақсатта ғана қызмет етеді және талап Австрия капитал нарығы туралы заңдар немесе басқа юрисдикцияға жататын капитал нарығы заңдарына сәйкес инвестициялық құралдардың кез келген түрін сату немесе сатып алу туралы талап немесе ұсыныс ретінде қарастырылмауы керек. Барлық нақты инвестиция бойынша шешімдер инвестициялық кеңесшімен кездесу арқылы жүзеге асырылуы керек.

Ақпарат мазмұны, ақпараттың дер кезінде болуы:

RLI компаниясы осы веб сайтта жарияланған ақпаратты зерттеуде сенімділікке қол жеткізу үшін және сол сияқты ақпараттың қор көзін таңдауда күш салды. Алайда, RLI компаниясы осы Веб сайтта қол жетімді болған ақпараттың немесе пайдаланылған ақпараттың дұрыстығы, толықтығы, дер кезінде болуы немесе оның үздіксіз қол жетімді болуына қатысты жауапкершілікті қабылдамаймыз.

Веб сайтта жарияланған талдаулар немесе болжаулар (мысалы, нарықтарға, бағаларға, компанияларға және т.б.) аталған жарияланымдар шыққан кезде қол жетімді болған ақпараттар мен нарық бағалауларына негізделеді. Компанияның талдаулары сәйкес компанияның өз ресурстарынан тікелей алынған ақпаратқа ішінара негізделуі мүмкін.

Біз болжамдарда сипатталатын оқиғалардың дұрыстығы, толықтығы немесе нақты орын алуы бойынша ешбір жауапкершілікті қабылдамаймыз және осымен айқын түрде бас тартамыз. Белгілі бір қаржы деректері (мысалы, қор биржаларының бағалары) кейде деректер ұсынушы анықтаған уақыт өткеннен кейін (әдетте 15 минуттай) ғана жариялана алуы мүмкін. Сонымен қатар, уақыттардың көбі орташа гринвич уақыты берілетінін ескеріңіз.

Restricted access due to local regulations:

Due to the laws applicable in some jurisdictions or regulations imposed by capital market or securities authorities, some of the information published on the Website (e.g. stock analyses) is not addressed to private individuals. In order to ensure the enforcement of such local access restrictions, Raiffeisen International retains the right to take any (technical) measures it may deem suitable for restricting such information or segments of information subject to the aforementioned restrictions. The passing on of information contained on the Website, which is subject to local access restrictions valid in certain countries, to the persons stated in the relevant restrictions may constitute a breach of securities law or of other laws of said countries.

Жергілікті ережелерге байланысты шектелетін қатынас:

Кейбір юрисдикциялар бойынша қолданылатын заңдар немесе капитал нарығы не құнды қағаздар басқару органдарының белгілеген заңдарға сәйкес Веб сайтта жарияланған кейбір ақпараттар (мысалы, акционерлік капитал) жеке тұлғаларға арналмайды. Мұндай жергілікті қатынас шектеулерінің күшіне енгізу үшін Raiffeisen International компаниясы жоғарыда аталған шектеулерге қатысты мұндай ақпараттар немесе ақпараттар бөлігін шектеу үшін сәйкес деп тапқан қандай да бір (техникалық) іс–шараларды қабылдау құқығын сақтайды. Белгілі бір мемлекеттердегі жергілікті қатынас шектеулеріне бағынатын Веб сайтта қамтылатын ақпаратты сәйкес шектеулерде көрсетілетін адамдарға беру аталған елдердің құнды қағаздар заңдары немесе басқа да заңдарын бұзушылық деп танылуы мүмкін.

Үшінші тарап провайдерлерінің веб сайттары немесе UR—мекенжайларына сілтемелер:

Австрияның электрондық сауда актісінің 17–бөліміне сәйкес реттелетін жағдайларды қоспағанда RLI компаниясы сілтемелердің берілетін басқа провайдерлердің веб сайттары немесе URL–мекенжайлардың мазмұны бойынша ешқандай жауапкершілікті қабылдамайды. Сонымен қатар, RLI үшінші тараптың веб сайттары немесе URL–мекенжайларға салынатын сілтемелердің үздіксіз қол жетімділігі немесе толық функционалдылығы бойынша жауапкершілікті қабылдамайды.

Furthermore, RLI shall not be liable for technical disruptions such as server breakdowns, operating disruptions or failures of the telecommunications links and other similar events, which could lead to the (temporary) unavailability of the Website as a whole or parts of it.

Жауапкершіліктен бас тарту:

RLI reserves its right to make certain areas of its Websiteonly available to registered users. By sending the completed online registration form, the user confirms the completeness and correctness of the data given and also confirms having truthfully answered the questions asked. Furthermore, by sending the completed online form, the user hereby declares his or her consent to the electronic processing of his or her registration data by Raiffeisen International for both internal banking organisational purposes and for transmission to other credit institutions within the Raiffeisen Banking Group, which may in turn also process, pass on or use such data.

Changes to the Webseite:

RLI компаниясы Веб сайтқа қатынасқа, Веб сайт мазмұнын ашу, пайдалану немесе сұрау жасауға немесе Веб сайтта орнатылған үшінші тараптардың веб сайттар немесе URL мекенжайларына жасалатын сілтемелеріне қатысты қандай да бір зияндар (соның ішінде, реттік немесе тікелей емес зияндар немесе жоғалған пайдалар) үшін ешқандай кепілдік бермейді немесе жауапкершілікті қабылдамайды. Бұл, сондай ақ, мұндай зияндар RLI компаниясына қатысты орын алуы ықтимал жағдайларға да қолданылады. Сонымен қатар, RLI компаниясы сервер жұмысының тоқтауы немесе телекоммуникациялық байланыстардың операциялық қателері немесе істен шығулар немесе Веб сайттың толығымен немесе ішінара (уақытша) қол жеткізгісіздігіне әкелетін техникалық қателер үшін жауапты болмайды.

Тіркеу деректерін сақтау:

RLI компаниясы Веб сайтты тек тіркелген пайдаланушылар үшін қолжетімді ету құқығын сақтайды. Толық онлайн тіркеу формаларын жіберу арқылы пайдаланушы берілген деректердің толықтығы мен дұрыстығын растайды және қойылған сұрақтарға шын жауап бергенін растайды. Сонымен қатар, толық онлайн формаларын жіберу арқылы пайдаланушы осымен өзінің тіркеу деректерінің Raiffeisen International компаниясы арқылы ішкі банк ұйымдық мақсаттар мен өз кезегінде деректерді өңдеу, жіберу немесе пайдалануға құқылы Raiffeisen Banking Group шеңберінде басқа да несие институттарға жіберу үшін электронды түрде өңделуіне келісімін жариялайды.

Веб сайттарға енгізілетін өзгертулер:

RLI кез келген уақытты Веб сайтты өзгерту және алып тастау (қажет болса, алдын ала ескертусіз), соның ішінде, бар мазмұнды өзгерту (толық немесе ішінара) және жаңа мазмұн қосу құқығын сақтайды. Электрондық сауда актісінің 5 бөліміне сәйкес берілген жалпы ақпаратты есепке алыңыз.

Пайдаланылған тауарлар сатылымы:

Веб сайтта тауарларды сату үшін жарияланған жарнамада айқын мәлімденбейінше RLI компаниясы сату үшін ұсынылатын тауарлар ұсынушы ретінде саналмайды. Егер пайдаланушы Веб сайтта жарияланған белгілі бір ұсыныс жасағысы келсе, ол "ҰСЫНЫС"- түймесін басу арқылы ұсыныс жасаушы ретінде белгіленген адамға электронды түрде ешбір міндеттемесіз (ұсынушы және сол сияқты RLI) берілуі шартымен жүзеге асыра алады. Пайдаланушы жасаған ұсынысты қабылдау және пайдаланушымен сатып алу келісімін жасау бойынша шешім ұсыныс берушінің жеке ұйғарымымен жүзеге асады. Сондықтан, RLI компаниясы сәйкес ұсыныс беруші пайдаланушының ұсынысын қабылдауы және пайдаланушымен сатып алу келісімін жасауы бойынша кепілдіктер жасамайды немесе жауапкершіліктерді қабылдамайды. RLI компаниясы саудаға ұсынылатын тауарлардың техникалық немесе физикалық күйі бойынша жауапты болып табылмайды. Сонымен қатар, Raiffeisen Leasing компаниясы аталған тауарлар бойынша ешқандай кепілдіктер бермейді. Тауарлар сатып алушыларға қабылдау хаттамасына қол қою күнінде берілуі керек. Тауарлардың техникалық және физикалық күйіне қатысты күмәндерге жол бермеу үшін Raiffeisen Leasing компаниясы сатып алушылардың сатып алу ұсынысын қабылдаудан бұрын тауарды тексеруді ұсынады.