rli-logo

Contact

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefon: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

Nota legala

Prin deschiderea si / sau utilizarea de informaţii, servicii, link-uri, funcţii, aplicaţii sau programe (denumit în continuare: "conţinutul") oferite pe acest site (denumit în continuare "Website"), utilizatorul este de acord să se fie obligat prin termenii şi condiţiile stabilite mai jos:

Legea drepturilor de autor:

Conţinutul oferit pe acest site şi sub site-uri este protejat prin legea drepturilor de autor. Descărcarea sau depozitarea de aplicaţii sau programe de pe site şi reproducerea, transmiterea, modificarea sau legatura (completă sau parţială) a conţinutului site-ului este permisă numai cu consimţământul expres şi scris al Raiffeisen-Leasing International ("RLI").

Utilizatorii au, totuşi, dreptul de a tipări, descărca sau stoca pagini individuale sau segmente din acest site în conformitate cu dispoziţiile de drept de autor austriac şi numai dacă drepturile de autor sau alte denumiri protejate prin lege nu sunt eliminate, nici schimbate.

Nici o solicitare sau recomandare de investiţii:

Continutul site-ului se face doar cu scop informaţiv şi nu va fi considerat o solicitare sau o ofertă de a cumpăra sau vinde orice tip de instrument investitional reglementat de legislatia pieţei de capital austriece sau legislatia pieţei de capital a altor jurisdicţii. Toate deciziile de investiţii concrete trebuie să fie precedate de o progamare cu un consultant de investiţii.

Informaţii referitoare la conţinut, actualitatea informaţiilor:

RLI a depus toate eforturile pentru a asigura exactitatea în cercetarea informaţiilor publicate pe acest site, precum şi în selectarea sursei de informaţii utilizate. Cu toate acestea, RLI nu isi asuma nici o responsabilitate pentru corectitudinea, integralitatea, actualitatea sau disponibilitatea neîntreruptă a informaţiilor puse la dispoziţie pe site-ul său sau în ceea ce priveşte sursele de informaţii utilizate.

Analizele sau prognozele (de exemplu, cu privire la pieţe, preţuri,companii etc), publicate pe site sunt bazate pe informaţiile disponibile şi analizele pieţei la momentul precizat în publicaţiile respective. Analizele companiei pot fi bazate în parte pe informaţiile luate direct din sursele proprii ale companiei respective. Nu ne asumăm şi excludem în mod expres orice responsabilitate pentru corectitudinea, integralitatea sau apariţia reală a evenimentelor descrise în previziuni.

Anumite date financiare (de exemplu, preţurile la Bursa de Valori) pot, în unele cazuri, să fie publicate după un anumit interval de timp, in dependenta de cum sunt definite de către vânzătorul de date (de obicei, aproximativ 15 minute). În plus, Vă rugăm să reţineţi că multe timpuri sunt furnizate de Greenwich Mean Time (GMT).

Acces restrictionat din cauza reglementărilor locale:

Având în vedere legislaţia aplicata în unele jurisdicţii sau reglementările impuse de piata cu capital, o parte din informaţiile publicate pe site-ul web (de exemplu, analize de stoc) nu se adresează persoanelor private. Pentru a asigura punerea în aplicare a acestor restricţii locale, Raiffeisen Internaţionale îşi păstrează dreptul de a lua orice măsuri (tehnice), care le consideră potrivite, pentru astfel de restricţionari informationale. Transmiterea informaţiilor conţinute pe site-ul web catre persoanele menţionate în restricţiile relevante ar putea constitui o încălcare a securitatii legii .

Link-uri către site-uri web sau URL-uri de la furnizori terţi :

Cu excepţia cazurilor reglementate în conformitate cu § 17 din Act-ul E-Commerce Austriac, RLI nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor sau adreselor URL la care sunt transmise aceste link-uri. RLI nu isi asumă nici o răspundere pentru disponibilitatea neîntreruptă sau funcţionalitatea completă a legăturilor cu site-urile sau adresele URL ale unor părţi terţe.

Excluderea răspunderii:

RLI nu face nici o garanţie şi nu va accepta vreo răspundere pentru orice fel de daune (inclusiv consecinte, pagube indirecte sau profituri pierdute) cu privire la accesul la site, deschiderea, utilizarea conţinutului de pe site-ul sau link-urile create de catre partea terţa. Acest lucru se aplică şi în cazurile în care posibilitatea de a suporta astfel de daune a fost semnalata la RLI.

În plus, RLI nu va fi raspunzatoare pentru perturbări tehnice, cum ar fi defalcarea pe server, întreruperi de operare sau disfuncţionalităţi ale link-urilor de telecomunicaţii şi alte cazuri similare, care ar putea duce la indisponibilitate temporara a site-ului.

Stocarea datelor de înregistrare:

RLI rezervă dreptul de a face disponibile anumite zone ale site-ului doar pentru utilizatorii înregistraţi. Prin trimiterea formularului de înregistrare online, utilizatorul confirmă integralitatea şi corectitudinea datelor, de asemenea, confirmă faptul că a răspuns sincer la întrebările puse. În plus, prin trimiterea formularului completat online, utilizatorul declară consimţământul sau la prelucrarea electronică a acestor date de înregistrare de catre Raiffeisen International în scopuri bancare interne de organizare şi de transmitere către alte instituţii de credit în cadrul Raiffeisen Banking Group, care pot la rândul lor, de asemenea, de a procesa,de a transmite sau de a folosi astfel de date.

Modificări ale Website:

RLI îşi păstrează dreptul de a schimba şi de a elimina site-ul în orice moment (dacă este necesar, de asemenea, fără avertisment), în special în ceea ce priveşte schimbarea conţinutului existent (în conţinut nou integral sau parţial) şi adăugarea unui continut nou.Vă rugăm, de asemenea, să luati in consideratie informaţiile generale furnizate în conformitate cu § 5 din Actul de Comert Electronic.

Vă rugăm, de asemenea, să luati in consideratie informaţiile generale furnizate în conformitate cu § 5 din Actul de Comert Electronic.

Vânzarea de bunuri utilizate:

RLI nu se consideră a fi ofertantul de mărfuri expuse la vânzare pe acest site. Dacă un utilizator doreste să vada o ofertă publicata pe site el face clic pe "BID'- buton, cu condiţia ca o astfel de cerere va fi, fără nici o obligaţie (pentru ofertant, precum şi pentru RLI) transmisa electronic la această persoană care este indicata ca ofertant. Decizia de a accepta oferta facuta de un utilizator şi de a încheia un contract de achiziţie cu utilizatorul se află în puterea de apreciere a ofertantului. Prin urmare, RLI nu face nici o garanţie şi nici nu acceptă nici o responsabilitate că ofertantul respectiv va accepta oferta utilizatorului şi va intra într-un contract de achiziţie cu utilizatorul.

RLI nu va fi considerat responsabil pentru starea tehnică sau fizică a mărfurilor reposedate oferite spre vânzare. De asemenea, Raiffeisen Leasing nu oferă nici o garanţie pentru mărfurile menţionate. Mărfurile se înmânează cumpărătorilor de la data semnării protocolului de preluare. Pentru a nu exista incertitudini în ceea ce priveşte starea tehnică şi fizică a mărfurilor, Raiffeisen Leasing recomandă insistent ca potenţialii cumpărători sa examineze în primul rând mărfurile înainte de a accepta oferta de vanzare.