rli-logo

Kontakt

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefon: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Otvaranjem i/ili korišćenjem informacija, servisa, linkova, funkcija ili programa (u daljem tekstu: "sadržaj") ponuđenih na ovom vebsajtu (u daljem tekstu: "Vebsajt"), korisnik se obavezuje da poštuje sledeće uslove i pravila korišćenja:

Zakon o autorskim pravima:

Sadržaj ponuđen na ovom vebsajtu i pod-sajtovima je zaštićen zakonom o autorskim pravima. Preuzimanje ili čuvanje aplikacija ili programa koji se nalaze na Vebsajtu i (potpuno ili delimično) ponovno objavljivanje, prenošenje, izmena informacija ili povezivanje sa sadržajem Vebsajta dozvoljeno je isključivo uz izričito i pisano odobrenje od strane Raiffeisen Leasing International ("RLI").

Korisnici, međutim, imaju pravo da štampaju, preuzimaju ili čuvaju pojedinačne strane ili delove sa ovog vebsajta u skladu sa odredbama austrijskog zakona o autorskim pravima i u samo u slučaju da se obaveštenja o autorskim pravima ili drugim pravima intetektualne svojine ne uklanjaju, niti menjaju.

Bez nuđenja ili preporuka za investiranje:

Sadržaj Vebsajta ima samo informativnu namenu i ne može se smatrati kao nuđenje ili ponuda za kupovinu ili prodaju bilo kog investicionog sredstva u okviru austrijskog zakona o tržištu kapitala ili u okviru zakona o tržištu kapitala bilo koje druge jurisdikcije. Pre svih odluka o investiranju bi trebalo zakazati sastanak sa savetnikom za investicije.

Sadržaj informacija, blagovremenost informacija:

RLI preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio pouzdanost u istraživanju informacija koje se objavljuju na Vebsajtu, kao i u odabiru izvora informacija. Međutim, RLI ne snosi nikakvu odgovornost za tačnost, celovitost, blagovremenost ili nesmetanu dostupnost informacija sa ovog Vebsajta ili vezano za izvore korišćenih informacija.

Analize i prognoze (npr. u vezi sa tržištem, cenama, kompanijama, itd.) objavljene na Vebsajtu se baziraju na dostupnim informacijama i proceni tržišta u periodu naznačenom u odgovarajućim publikacijama. Analize u vezi određenih kompanija se mogu delimično zasnivati na informacijama direktno preuzetim iz odgovarajućih izvora same kompanije. Mi ne snosimo i izričito se odričemo bilo kakve odgovornosti u vezi sa tačnošću, celovitošću ili verodostojnošću događaja opisanih u ovim prognozama.

Određeni finansijski podaci (npr. cene na berzi) mogu u određenim slučajevima biti objavljeni tek nakon isteka određenog vremenskog perioda u skladu sa odredbama izvora informacija (uobičajeno oko 15 minuta). Takođe, potrebno je obratiti pažnju da je veliki broj satnica prikazan po zapadnoevropskom vremenu (GMT).

Ograničenje pristupa prema lokalnim propisima:

U skladu sa važećim zakonima u određenoj jurisdikciji, propisima koji važe na tržištima kapitala ili instancama za hartije od vrednosti, neke informacije koje se obajvljuju na Vebsajtu (n pr. analiza investicija u akcije) nisu namenjene privatnim licima. U cilju obezbeđenja poštovanja lokalnih propisa o ograničenju pristupa, Raiffeisen International zadržava pravo da preduzme bilo koje (tehničke) mere koje smatra neophodnim kako bi se ograničio pristup tim informacijama ili delovima informacija koje su predmet navedenih ograničenja. Prenošenje informacija sa ovog Vebsajta a koje su predmet propisa o lokalnim ograničenjima na snazi u određenim zemljama, licima koja su navedena u odgovarajućim propisima o ograničenju pristupa, može predstavljati prekršaj zakona o bezbednosti ili drugih zakona pomenutih zemalja.

Linkovi ka vebsajtu ili URL adresama provajdera trećim licima

Osim u slučajevima koji su regulisani §17 Pravilnika o elektronskom poslovanju Austrije, RLI ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj vebsajtova ili URL adresa drugih provajdera kojima se obezbeđuju linkovi. RLI takođe ne snosi nikakvu odgovornost za nesmetan pristup ili puno funkcionisanje linkova prema vebsajtovima ili URL adresama trećih lica.

Izuzeće od odgovornosti

RLI ne pruža garancije niti snosi odgovornost u slučaju bilo kakve štete (uključujući posledičnu ili indirektnu štetu ili izgubljenu dobit) nastale u vezi sa pristupom Vebsajtu, otvaranju, upotrebi ili pretraživanjem sadržaja na Vebsajtu ili u vezi sa linkovima postavljenih na Vebsajtu koji vode do vebsajtova ili URL adresama trećih lica. Ovo se odnosi i na slučajeve kada je RLI obavešten o mogućnosti nastajanja takve štete.

RLI, takođe, ne snosi odgovornost u slučaju tehničkih smetnji kao što su prekid rada servera, smetnje u radu ili greške na telekomunikacionim vezama, i drugim sličnim događajima koji bi mogli dovesti do (privremene) nemogućnosti funkcionisanja Vebsajta, u celini ili delimično.

Čuvanje podataka o registraciji

RLI zadržava pravo da određeni delovi Vebsajta budu dostpuni samo registrovanim korisnicima. Korisnik slanjem popunjenog on-line obrasca za registraciju potvrđuje celovitost i tačnost datih podataka, i takođe potvrđuje da je istinito odgovorio na postavljena pitanja. Korisnik, takođe, slanjem popunjenog on-line obrasca, daje svoj pristanak na elektronsku obradu njegovih/njenih podataka od strane Raiffeisen Internacional-a, kako u svrhu interne bankarske organizacije tako i u svrhu prenosa podataka drugim kreditnim institucijama u okviru Raiffeisen Banking Grupe, koja takođe može obraditi, proslediti ili koristiti ove podtake.

Promene na Vebsajtu

RLI zadržava pravo da izmeni i ukloni podatke sa Vebsajta u bilo koje vreme (ukoliko je potrebno i bez prethodnog obaveštenja), naročito u vezi sa izmenama postojećih sadržaja (u celini ili delimično), i dodavanjem novih sadržaja.

Videti i opše informacije iz § 5 Pravilnika o elektronskom poslovanju.

Prodaja upotrebljene robe

Osim ukoliko nije eksplicitno naglašeno drugačije u oglasu objavljenom na Vebsajtu za prodaju robe, RLI nije, niti može biti smatran za ponuđača stvari koji se nude za prodaju. Ukoliko korisnik želi da dâ ponudu za određeni oglas objavljen na Vebsajtu, on to može učiniti pritiskom na dugme "PONUDA", tako da će ta ponuda, bez ikakvih obaveza (kako za ponuđača/oglašivača, tako i za RLI) biti elektronski prosleđena licu koje je naznačeno kao ponuđač. Odluka da li će ponudu od strane korisnika prihvatiti ili će sa korisnikom zaključiti ugovor o prodaji ostaje u isključivoj diskreciji ponuđača. S tim u vezi, RLI ne pruža nikakve garancije niti snosi bilo kakve obaveze po pitanju da li će određena ponuda od strane korisnika biti prihvaćena od strane ponuđača, ni da li će se sa korisnikom sklopiti ugovor o prodaji.

RLI ne snosi odgovornost za tehničko ili fizičko stanje povraćene robe ponuđene za prodaju. Takođe, Raiffeisen Leasing ne pruža nikakve garancije za navedenu robu. Roba se predaje kupcima u viđenom stanju na dan potpisanog protokola o primopredaji. Kako bi se izbegle moguće nedoumice u vezi sa tehničkim i fizičkim stanjem robe, Raiffeisen Leasing odlučno preporučuje da potencijalni kupci prvo pregledaju robu pre prihvatanja ponude za prodaju.