rli-logo

Контакт

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Телефон: +43-1-71 707-2071
Факс: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

Правове застереження

Проглядаючи та/або використовуючи інформацію, послуги, зв’язки, функції, заяви або програми (далі – «зміст»), що пропонуються на цьому веб-сайті (надалі – «веб-сайт»), користувач тим самим згоден з викладеним нижче:

Авторське право:

Зміст, що пропонується на цьому веб-сайті і пов’язаних сайтах, захищений законом про авторське право. Завантаження або зберігання прикладних програм або матеріалів, що містяться на вебсайті та (повно або частково) відтворення, передача, модифікація та посилання на зміст вебсайту, повинні бути проведені з письмового дозволу Райффайзен Лізинг Інтернешнл (надалі - "RLI").

Користувачі мають право друкувати, завантажувати або зберігати на жорсткий диск окремі сторінки або сегменти веб-сайту згідно з умовами австрійського закону про авторське правота якщо повідомлення про авторське право або інші позначення, захищені згідно закону, не видалені, не змінені.

Жодних нав’язувань або інвестиційних рекомендацій:

Зміст веб-сайту повинен задовольняти тільки інформаційні цілі і не повинен розглядатися як нав’язування або пропозиція купити або продати будь-який тип інвестиційного інструменту згідно австрійським законам про ринок капіталу або згідно законам про ринок капіталу інших країн. Всім конкретним інвестиційним рішенням повинно передувати консультація з радником по інвестиціям.

Информаційний зміст, вчасність інформації:

RLI докладає всіх зусиль, аби гарантувати надійність інформації, що подана на даному веб-сайті аналогічно тому, як і при відборі використовуваного джерела інформації. Не дивлячись на це, RLI не несе відповідальності взагалі за правильність, достовірність, повноту, своєчасність інформації, що доступна на її веб-сайті або що стосується джерел інформації, що використовуються на веб-сайті.

Дослідження або прогнози (наприклад, відносно ринку, цін, компаній і т.д.) викладені на веб-сайті, основані на доступній інформації для оцінки ринку на час публікації. Дослідження компанії можуть покладатись частково на інформацію, що взята безпосередньо з власних джерел. Ми не приймаємо і тим самим явно виключаємо відповідальність за правильність, довершеність або фактичну наявність подій, що наведені в прогнозах.

Визначені фінансові дані (наприклад, ціни фондових бірж) можуть в деяких випадках бути оголошені після спливу певного відрізку часу як вказано в даних продавця (зазвичай приблизно 15 хвилин). Крім того, будь ласка, зауважте, що в більшості час вказується по Гринвічу (GMT).

Обмежений доступ згідно місцевих правил:

Враховуючи місцеві правила або закони, що продиктовані місцевим ринком капіталу або повноваженнями в системі забезпечення безпеки, деяка інформація, опублікована на веб-сайті (ринковий аналіз тощо), не адресована фізичним особам. Для гарантування здійснення таких місцевих обмежень доступу, Райффайзен Інтернешнл залишає за собою право прийняти будь-які (технічні) заходи, що можуть забезпечити обмеження такої інформації або сегментів інформації, що підпорядкована вищевикладеним обмеженням. Передача інформації, що міститься на веб-сайті, який підпадає під місцеві обмеження, що дійсні в окремих країнах, людям, яким заявлено про певні обмеження, може призвести до порушення закону про цінні папери або інших законів вказаних країн.

Зв’язки з вебсайтами або URL, що мають відношення до постачальників-третіх сторін:

За виключенням випадків, про які йдеться в §17 австрійського закону про електронну комерцію, RLI не приймає відповідальності за зміст вебсайтів або URL інших постачаотників, з якими встановлено зв’язки. Ніхто не може притягнути до відповідальності RLI за безперервну роботу або повну функціональність зв’язків з вебсайтами або URL третіх осіб.

Виключення з відповідальності:

RLI не дає жодних гарантій і не приймає відповідальності за будь-які збитки (в тому числі прямі й непрямі, втрачений прибуток) внаслідок користуванням веб-сайтом, відкриттям, використанням сумнівної інформації, що міститься на веб-сайті або зв’язках з вебсайтами та URL третіх осіб. Це також застосовується у випадках, коли про такі можливості збитків вказано RLI.

Крім того, RLI не повинен відповідати за технічні порушення, такі як вихід з ладу сервера, операційної системи або відмову телекомунікаційних зв’язків і т.п., що могли призвести до (тимчасової) недоступності веб-сайта в цілому або його частин.

Зберігання реєстраційних даних:

RLI резервує за собою право зробити доступними окремі області свого веб-сайту тільки для зареєстрованих користувачів. Відправляючи заповнений реєстраційний онлайн-бланк, користувач підтверджує про повноту та вірність наданих даних а також підтверджує правдивість відповідей поставлені запитання. Крім того, відсилаючи заповнену онлайн-анкету, користувач тим самим надає згоду на електронну обробку наданих реєстраційних даних Райффайзен Інтернешнл для передачі у внутрішній банківській мережі та інших установах в рамках банківської групи Райффайзен, яка в свою чергу може обробити, передати або використовувати ці дані.

Внесення змін на веб-сайті:

RLI зберігає право змінити та видалити веб-сайт в будь-який час (у випадку необхідності також без попереднього повідомлення), особливо що стосується змін існуючого змісту (повністю або частково) і додаванням нового змісту.

Будь ласка, також прийміть до уваги загальну інформацію згідно з § 5 закону про електронну комерцію.

Продаж товарів бувших у використанні:

Якщо явно не зазначено інше в рекламі, що представлена на цьому веб-сайті для продажу товарів, RLI не є і не вважається оферентом товарів, що пропонуються до продажу. Якщо користувач бажає зробити пропозицію на певне оголошення, що викладене на веб-сайті, він це робить шляхом натискання кнопки «Пропозиція», за умови, що така пропозиція буде без жодних зобов’язань (для цього претендента і також для RLI) за допомогою електронних засобів передані тій людині, що зазначений як оферент. Рішення про прийняття пропозиції, що зроблена користувачем, і про вступ в договірні відносини купівлі з користувачем, на власний розсуд оферента. Тому, RLI не дає жодних гарантій та не приймає жодної відповідальності, що відповідний оферент прийме пропозицію і вступить в договірні відносини купівлі. .

RLI не відповідає за технічний або фізичний стан бувших у використанні товарів, що пропонуються до продажу. Крім того, Райффайзен Лізинг не пропонує жодних гарантій на вищезгадані товари. Товари повинні бути передані покупцям такими як вони є на дату підписання акту прийому-пеердачі. Задля попередження сумнівів відносно технічного і фізичного стану товарів Райффайзен Лізинг настійно рекомендує, щоб потенційні покупці спочатку оглядали товари до того, як збираються їх купувати.