rli-logo

Моля, изберете вашата категория:


KLW

Нисък Клас
0 (HU) / 0 (Други)


MIK

Среден Клас
0 (HU) / 6 (Други)


KOK

Малолитражен автомобил
0 (HU) / 2 (Други)


FAF

Фамилен Автомобил
0 (HU) / 4 (Други)


OBK

Висок Клас
0 (HU) / 3 (Други)


CAB

Кабрио
0 (HU) / 0 (Други)


GEL

Високо Проходим Автомобил
0 (HU) / 0 (Други)


NUT

Търговски Автомобил
0 (HU) / 11 (Други)


MCY

Мотоциклети
0 (HU) / 0 (Други)